Pouť sv. Josefa na Krásné u Jablonce nad Nisou

Milena Davídková 1.května 2018

V úterý 1. května 2018 se konala na Krásné u Jablonce nad Nisou tradiční pouť. V 10 hodin sloužil v místním kostele sv. Josefa generální vikář Mons. Martin Davídek poutní mši svatou. Koncelebranty byli saletini P. Jan Jucha a P. Josef Jaroš. Při mši svaté byl požehnán nově opravený hlavní oltář a také rekonstruovaný oltářní obraz sv. Josefa. V dalších opravách kostela by rád místní duchovní správce P. Jucha pokračoval podle možností a za přispění příznivců tohoto poutního místa, jak o to také poprosil přítomné v závěru bohoslužby. Po mši svaté se před kostelem, na faře a v Kittelově areálu Krásná konala řada kulturních akcí, jak je patrné z přiloženého programu nacházejícího se ve fotogalerii. Patřilo mezi ně divadlo, tanec, sborový zpěv, vystoupení dechových nástrojů s májovými písněmi, dřevěné atrakce pro děti a hry i ukázky lidových řemesel a dovedností. Ve 14.15 hodin se konal v kostele koncert sboru Generace Gospel Choir a od 15.30 hodin zde vystoupil Smíšený pěvecký sbor Janáček s liturgickými zpěvy. Poutní slavnost byla zakončena v podvečerních hodinách.

Kostel sv. Josefa v Krásné u Jablonce nad Nisou je jedním z osmi hlavních poutních míst v litoměřické diecézi, které zdůrazňují úctu k Nejsvětější Trojici či se zaměřují na jednu z tří Božských osob. V případě Krásné u Jablonce nad Nisou jsou to svaté schody, které se nacházejí v kostele a jsou předmětem úcty. Svaté schody připomínají utrpení Krista, který byl v Jeruzalémském Herodově paláci přes ně vláčen. Z Jeruzaléma byly původní svaté schody přeneseny do Říma a umístěny do starého papežského paláce na Lateráně. Pro svaté schody v Krásné u Jablonce nad Nisou, jež jsou zmenšenou kopií římských svatých schodů, udělil 11. října 1750 papež Klement XIII. zdejším poutníkům plnomocné odpustky. Od těch dob až dodnes přichází na Krásnou mnoho poutníků. 

1. května 2018, kostel sv. Josefa, Krásná u Jablonce nad Nisou

Foto: Martin Davídek a Jan Jucha