Pouť u Panny Marie Královny hor v Bozkově v roce 2023

Dominik Faustus 14.srpna 2023

V neděli 13. srpna 2023 se od 10 hodin konala v Bozkově u Semil v kostele Navštívení Panny Marie Královny hor poutní mše svatá. Hlavním celebrantem byl generální vikář Mons. Martin Davidek s nímž koncelebrovali Misionáři Matky Boží lasaletské P. Krzysztof Mikuszewski a P. Jan Jucha. Zpovědní službu zajistil saletin P. Henryk Kuman. Po poutní mši svaté se konal v sále farní budovy a v přilehlých prostorách společný oběd. Kéž milosti, které poutníci na Bozkově u Královny hor načerpali je posílí na jejich cestě do Božího království a saletinům Matka Boží vyprosí mnoho pomocníků i požehnání.

Neděle 13. srpna 2023, kostel Navštívení Panny Marie Královny hor, Bozkov

Foto: Dominik Faustus