Pouť v jezuitském kostele Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích

Dominik Faustus 26.března 2022

V sobotu 26. března 2022 se od 10.30 hodin konala v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích mariánská poutní slavnost. Při mši svaté byl hlavním celebrantem generální vikář Mons. Martin Davídek, koncelebranty byli J.M. can. ICLic. Mgr. Józef Szeliga a P. Mgr. Ing. Ladislav Nádvorník SDB. Po mši svaté a celé odpoledne probíhal v rámci pouti v této hlavní litoměřické mariánské svatyni bohatý program, který pořádala ve spolupráci s litoměřickou farností Severočeská galerie výtvarného umění. Výtěžek pouti bude věnován na projekt Revitalizace kostela Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích tak, aby se chrám stal znovu důstojným mariánským místem s obnovenými freskami ze života matky Kristovy. Maria, která jsi počala z Ducha Svatého, oroduj za nás.

Sobota 26. března 2022, kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus