Pouť v kapli Nejsvětější Trojice v Mikulášovicích

Milena Davídková 15.června 2022

V neděli 12. června 2022 o Slavnosti Nejsvětější Trojice se ve farnosti Mikulášovice konala pouť v místní kapli zasvěcené Nejsvětější Trojici. Poutní mše zde byly obnoveny po roce 1990 a od té doby se konají za příznivého počasí každoročně. Poutní mši svatou letos sloužil místní duchovní správce R.D. ThLic. Jacek Kotisz.

12. června 2022, kaple Nejsvětější Trojice, Mikulášovice 

Foto: Roman Klinger