Pouť v kapli P. Marie Pomocné ve Vintířově

Dominik Faustus 4.července 2022

V neděli 3. července 2022 se konala v kapli Panny Marie Pomocné na Viničním vrchu ve Vintířově pouť. Pozvání od kadaňského děkana R.D. Josefa Čermáka na pouť přijal generální vikář Mons. Martin Davídek. Jáhenskou službu u oltáře vykonával Mgr. Jan Hrubý. Na pouť připutovali také rodáci z Německa. Byl mezi nimi také Karl Ferdinand Thurn-Taxis se svou rodinou. Při bohoslužbě tedy zazněla jak čeština, tak i němčina. Po mši svaté se pak mnozí poutníci mohli občerstvit na Viničním vrchu u řady stánků, které každoročně v okolí kaple při této pouti vyrostou. Původní malou kapli na Vintířovském vrchu nechala postavit Marie Polyxena Losynthalová v roce 1685. Tuto kapli pak nahradila v roce 1725 současná větší kaple, kterou postavil Jan Antonín Losy se svou ženou Josefou Polyxenou. Stavbu provedl žatecký stavitel Josef Antonín Jentsch a byla vysvěcena v roce 1727. V kapli byl umístěn milostný obraz Panny Marie, a zvláště v oktávu Navštívení Panny Marie byla kaple hojně navštěvována. Ještě na počátku 20. století přicházelo ročně mezi 2 až 4 tisíci poutníků. Tradice poutí však nevymizela, jak je zřejmé ani ve 21. století a všichni kdo sem zavítali, mohli si od Matky Boží vyprosit mnohé milosti. Kaple je jedním z významných mariánských poutních míst litoměřické diecéze - https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_poutn%C3%ADch_m%C3%ADst_litom%C4%9B%C5%99ick%C3%A9_diec%C3%A9ze

Neděle 3. července 2022, kaple Panny Marie Pomocné, Vintířov

Foto: Jan Paleček