Pouť v kapli sv. Jana Křtitele v Litoměřicích

Milena Davídková 28.června 2021

Ve čtvrtek 24. června 2021 o Slavnosti Narození sv. Jana Křtitele se od 18 hodin konala pouť v litoměřické kapli sv. Jana Křtitele, která se nalézá pod rezidencí litoměřického biskupa. Hlavním celebrantem byl generální vikář Mons. Martin Davídek, koncelebroval litoměřický děkan J.M. can. Józef Szeliga. Bohoslužba se v kapli sv. Jana Křtitele koná zpravidla jedenkrát za rok a to právě o Slavnosti narození jejího patrona sv. Jana Křtitele. Kaple byla také pohřební kaplí 6. litoměřického biskupa Emanuela Arnošta Valdštejna, který zde byl pochován v důsledku josefínských reforem. Do krypty v litoměřické katedrále byly jeho ostatky přeneseny, jak si původně přál, až na konci 20. století, a zde jsou uloženy pod oltářem Panny Marie Bolestné. Mons. Davídek při mši svaté připomněl také slova zesnulého biskupa Mons. Josefa Koukla, který vždy o slavnosti Narození sv. Jana Křtitele říkával: „A za půl roku budou Vánoce…“.

24. června 2021, kaple sv. Jana Křtitele, Litoměřice

Foto: Marie Mazancová