Pouť v kostele Navštívení Panny Marie v Křešicích

Dominik Faustus 10.července 2018
V neděli 8. července 2018 se konala tradiční pouť také v Křešicích. Nádherně květinově vyzdobený kostel Navštívení Panny Marie byl, tak jako každoročně, zaplněn do posledního místečka. 

Mariánské poutní místo v Křešicích je úzce spojeno jak s dějinami Litoměřic, tak především s řadou litoměřických biskupů, počínaje druhým biskupem Jaroslavem Ignácem Šternberkem. Litoměřičtí biskupové měli k blízkým Křešicím, které patřily do roku 1850 přímo k jejich panství, zvláště úzký a vřelý vztah. Původní poutní kapli v Křešicích vystavěl litoměřický architekt Octavio Broggio. Čtvrtý litoměřický biskup Jan Adam Vratislav z Mitrovic (1722–1733) dal kapli rozšířit a vznikl tak nynější kostel jehož stavitelem byl opět Octavio Broggio. Kostel byl pak na svou dobu co nejdůstojněji vybaven a vyzdoben. Počet poutníků stále stoupal. Již v roce 1735 vyšla o Křešicích první publikace pod názvem Cysterna in Betlehem, vytištěná v Hradci Králové. Dnes je kostel Navštívení Panny Marie pod duchovní správou R.D. Jaroslava Stříže. 

 Slavnostní mši svatou v neděli celebroval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.   

Neděle 8. července 2018, kostel Navštívení Panny Marie, Křešice

Foto: Dominik Faustus