Pouť v kostele sv. Martina v Libuni

Dominik Faustus 15.listopadu 2021

V neděli 14. listopadu 2021 navštívil generální vikář Mons. Martin Davídek farní kolaturu Rovensko pod Troskami, kam jej pozval místní farář R.D. Mgr. Tomasz Dziedzic. Generální vikář sloužil mši svatou nejdříve v 9.30 hodin v kostele sv. Václava v Rovensku pod Troskami a poté se přesunul do kostela sv. Martina v Libuni, kde od 11.30 hodin proběhla poutní slavnost. V promluvě Mons. Davídek mj. připomněl i kněžskou osobnost zemřelého kanovníka J.M. Františka Bílka a nezapomněl ani na nedávno zesnulého R.D. Františka Kocmana, kteří zde sloužili. Ať sv. Martin vyprosí mnoho milostí všem, kdo navštíví se zbožnými úmysly libuňský kostel, zvláště místním farníkům a jejich duchovnímu správci.

Neděle 14. listopadu 2021, kostel sv. Václava, Rovensko pod Troskami 

Foto: Dominik Faustus

Neděle 14. listopadu 2021, kostel sv. Martina, Libuň

¨

Foto: Dominik Faustus