Pouť v Libědicích

Dominik Faustus 17.června 2019
V neděli 16. června 2019 se od 11 hodin konala v kostele sv. Víta v Libědicích na Lounsku poutní mše svatá. Hlavním celebrantem byl generální vikář Mons. Martin Davídek, se kterým koncelebroval místní duchovní správce P. Aleksander Siudzik CSsR. Do Libědic na pouť připutovali také potomci vysídlených sudetských Němců, kteří se přišli pomodlit na hroby předků, jež se nacházejí na hřbitově okolo kostela. V odpoledních hodinách připravila obec bohatý program na místním fotbalovém hřišti. 


Kostel sv. Víta, 16. června 2019, Libědice

Foto: Dominik Faustus