Pouť v Lobendavě a požehnání opravené křížové cesty na Jáchymově vrchu

Milena Davídková 30.května 2018

V sobotu 26. května 2018 navštívil generální vikář Mons. Martin Davídek Lobendavu a ve zdejším kostele Navštívení Panny Marie celebroval poutní mši svatou spolu s místním duchovním správcem R.D. ThLic. Jackem Kotiszem. Po mši svaté se poutníci přesunuli na Jáchymův vrch, nazývaný též místně Joachimsberg, kde generální vikář požehnal opravenou křížovou cestu, kterou nechaly opravit Lesy České republiky. Přítomen byl i malíř - autor jednotlivých obrazů na zastaveních. Kaple sv. Jáchyma, kterou zastavení obklopují, zatím na svou rekonstrukci čeká. 

26. května 2018, kostel Navštívení Panny Marie, Lobendava a křížová cesta na Jáchymově vrchu

Foto: Evženie Slavíková