Pouť v Mariánských Radčicích

Dominik Faustus 15.července 2019
V sobotu 13. července 2019 se od 16 hodin konala v Mariánských Radčicích pouť připomínající zjevení Panny Marie v Fatimě, které bývá slaveno 13. den v měsíci. Na tuto pouť přijel generální vikář Mons. Martin Davídek, aby se spolu s místními i poutníky pomodlil k Matce Boží Panně Marii. Starobylé poutní místo navštěvované již od 13. století tak přijímá i  mariánské zjevení z 20. století, které neztrácí svůj význam ani v 21. století, neboť přímluva Panny Marie u jejího syna Ježíše Krista stále trvá.


Kostel Panny Marie Bolestné, 13. července 2019, Mariánské Radčice 

Foto: Dominik Faustus