Pouť v Žitenicích

Milena Davídková 29.června 2021

V neděli 27. června 2021 se od 18.30 hod. konala pouť ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Žitenicích. Hlavním celebrantem byl probošt Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Mons. doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. Koncelebranty byli: J.M. can. Mgr. Karel Havelka a generální vikář Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek. Po skončení mše svaté byli poutníci pozváni na žitenický zámek, který je majetkem vyšehradské kapituly, kde proběhlo agapé.

27. června 2021, kostel sv. Petra a Pavla, Žitenice

Foto: Matouš Marek a Martin Davídek