Pouť v Žitenicích v roce 2023

Dominik Faustus 27.června 2023

V neděli 25. června 2023 se od 18.30 hodin konala v Žitenicích pouť v kostele sv. Petra a Pavla. Žitenický farář a čestný kanovník vyšehradské kapituly prelát Karel Havelka na ni pozval litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta. Koncelebrantem byl děkan vyšehradské kapituly J.M. can. Michal Němeček z Prahy a generální vikář Mons. Martin Davídek. Mezi poutníky byla také skupina z Německa. K ní pak promluvil biskup i v německém jazyce. Po skončení bohoslužby byli přítomní pozváni do žitenického zámku, který je v majetku vyšehradské kapituly, na pohoštění. Sv. Petře a Pavle, knížata apoštolská, orodujte za nás!

Neděle 25. června 2023, kostel sv. Petra a Pavla, Žitenice

Foto: Jitka Kindlová a Martin Davídek