Pouť ve Filipově 2013

Hana Klára Němečková 15.ledna 2013

Pouť ve Filipově 2013Ve výroční den zjevení Panny Marie ve Filipově, v neděli 13. ledna 2013, se v tamní bazilice konala od 4.00 hodin pontifikální mše svatá. S litoměřickým biskupem Janem Baxantem koncelebrovaly na tři desítky kněží. Kázání v němčině a češtině pronesl generální vikář P. Stanislav Přibyl CSsR.

 

Výročí zjevení Panny Marie ve Filipově připadlo tentokrát na neděli a svátek Křtu Páně. Poutě se tradičně zúčastnili poutníci z Česka, Německa a Slovenska. Mši svaté předcházelo procesí kněží a ministrantů do kaple postavené na místě zjevení Panny Marie. Zcela zaplněnou bazilikou při něm zněla v němčině a češtině filipovská poutní píseň Salus infirmorum (Uzdravení nemocných).

„To, že jste tady, je výraz vašeho vztahu k Pánu Bohu i výraz úzkého vztahu k Panně Marii, řekl poutníkům Mons. Jan Baxant v úvodu bohoslužby. Kázání s titulem Slavit, žít a hlásat pronesl německy a česky generální vikář P. Stanislav Přibyl. Poukázal na souvislost mezi svátkem Křtu Páně, zjevením Boha, a mariánskými zjeveními: „Vidíme, drazí poutníci, že ono zjevení „apparitio zde ve Filipově je součástí onoho zjevení Božího „revelatio v lidských dějinách, v dějinách spásy. Bůh činí zjevným svou existenci i zájem o každého z nás. (Celé znění české i německé verze najdete v příloze.)

Závěr mše svaté patřil jako každý rok žehnání mariánských soch. Biskup Jan Baxant pozdravil poutníky a vyjádřil potěšení z jejich hojné účasti. „Je potřeba svolávat Boží požehnání na tuto zemi, na tuto diecézi, na všechny její obyvatele, poznamenal. V souvislosti s náročnými podmínkami filipovské pouti podtrhl: „Vždy, když jdeme na pouť, má tam být přítomna oběť - jinak se nic nezíská.

Po bohoslužbě čekalo na poutníky občerstvení. V 9.00 hodin slavnost pokračovala mší svatou v německém jazyce a v 10.30 hodin v češtině. V 17.00 hodin se konala mše česko-německá.

V oktávu zjevení, tj. 14. - 20. ledna se slaví ve Filipově každodenní bohoslužba v 17.00 hodin.

 

O filipovské pouti si můžete přečíst také v článku Mgr. Kláry Mágrové z Římskokatolické farnosti Rumburk.

 

Příloha: Kázání P. Stanislava Přibyla CSsR v české a německé verzi

2013_01_13 Slavit, žít a hlásat.pdf

2013_01_13 Feiern, leben und verkünden.pdf