Pouť za duchovní povolání na první pátek v měsíci v Doksanech

Milena Davídková 7.září 2019

V pátek 6. září 2019 od 20 hodin se konala v Doksanech pouť za kněžská a řeholní povolání. Tyto poutě se konají každý první pátek v měsíci již mnoho let a přichází na ně řada poutníků. Mezi nimi bývají i relativně v nedávné době vysvěcení kněží, aby vyprosili nová zasvěcená povolání pro litoměřickou diecézi i celou církev. Hostem a hlavním celebrantem byl tento pátek novokněz R.D. Václav Novák, toho času farní vikář v Ústí nad Labem, který po mši svaté uděloval novokněžské požehnání. Řeholní komunita sester také přivítala bývalého doksanského ministranta Jana Hejduka, který se stal augustiniánským řeholníkem v Rakousku a nyní je studentem bohosloví. Do Doksan tento pátek připutovali také skauti, kteří se aktivně zapojili do liturgie. Mnozí poutníci spolu se skauty po skončení mše přijali pozvání na agapé konající se v horních místnostech kláštera, které jsou určeny pro veřejnost.

6. září 2019, kostel Narození Panny Marie, klášter Doksany 

Foto: Martin Davídek