Pouť za kněžská a řeholní povolání v Doksanech

Milena Davídková 7.července 2018

V pátek 6. července 2018 od 20 hodin se konala tradiční prvopáteční pouť v klášterním kostele Narození Panny Marie v Doksanech, pouť za kněžská a řeholní povolání. Tyto pravidelné poutě na 1. pátek v měsíci se v Doksanech konaly již na sklonku totalitního komunistického režimu a jejich tradice, kdy se poutníci modlí za duchovní povolání, stále přetrvává. 6. července se z kněží-poutníků zúčastnil generální vikář Mons. Martin Davídek a R.D. Lukáš Hrabánek. Hlavním celebrantem a kazatelem byl místní duchovní správce P. Adrián Zemek, O.Praem. Pouť byla zakončena tradičně eucharistickým průvodem a svátostným požehnáním. 

6. července 2018, kostel Narození Panny Marie, Doksany

Foto: Tomáš Jochec