Pouť za kněžská a řeholní povolání v Doksanech

Dominik Faustus 8.prosince 2019
V Doksanech, které se nacházejí nedaleko Litoměřic, se v pátek 6. prosince 2019 od 20 hodin konala pravidelná prvopáteční pouť za kněžská a řeholní povolání. Tento pátek, kdy slavíme sv. Mikuláše, přijal pozvání litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, který při mši svaté také pogratuloval nově zvolené sestře představené doksanského kláštera premonstrátek ke službě v komunitě řeholnic. Na konci mše svaté se konal výstav Nejsvětější svátosti oltářní a eucharistický průvod. Eucharistická adorace byla zakončena závěrečným požehnáním a poté byli přítomní poutníci pozváni do horních místností doksanského kláštera ke společnému agapé. Příští první pátek v měsíci vychází na 3. ledna 2020, kdy by se od 20 hodin měla uskutečnit další pouť za duchovní povolání.


Kostel Narození Panny Marie, 6. prosince 2019, Doksany 

Foto: Dominik Faustus