Pouť za zasvěcená povolání na první pátek v měsíci v Doksanech

Milena Davídková 5.září 2021

V pátek 3. září 2021 se od 20 hodin v kostele Narození Panny Marie v Doksanech opět konala tradiční prvopáteční pouť za nová kněžská a řeholní povolání. Hostem a hlavním celebrantem byl P. Mgr. Ing. Leo Gallas, PhD., O.Cr., kterého uvítal místní duchovní správce P. Mgr. Jindřich Zdík Miroslav Jordánek O.Praem. Dalšími poutníkem a koncelebrantem byl generální vikář Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek a R.D. Lic. theol. Mgr. Lukáš Hrabánek. P. Zdík O.Praem. v úvodu mše svaté připomněl, že ve středu 1. září tohoto roku oslavil P. Leo tři roky od svého kněžského svěcení. Mše svatá byla zakončena výstavem Nejsvětější svátostí oltářní a následným eucharistickým průvodem v rajském dvoře doksanského kláštera, kam přítomné pozvaly sestry premonstrátky. Po závěrečném požehnání a modlitbě přes reliéfem sv. Anežky České mohli poutníci před kostelem ochutnat také poutní koláče. Příští pouť za kněžská a zasvěcená povolání se bude konat opět první pátek a to v měsíci říjnu.

3. září 2021, kostel Narození Panny Marie, Doksany

Foto: Jaroslav Beránek a Zdík Jordánek