Poutní areál kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici byl slavnostně otevřen

Milena Davídková 27.června 2020

V sobotu 27. června 2020 byl v Horní Polici po dvouleté rekonstrukci slavnostně otevřen poutní areál kostela Navštívení Panny Marie. Slavnost začala mší svatou od 10 hodin, jejímž hlavním celebrantem byl Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický za účasti Mons. Charlese D. Balvo, apoštolského nuncia v ČR a dalších přítomných kněží a vzácných hostů. Nejprve litoměřický biskup požehnal kostel, poté apoštolský nuncius varhany a po mši svaté následovalo biskupské požehnání nových zvonů. Od 13.30 hodin se konal varhanní koncert prof. Jaroslava Tůmy. Poté od 14.30 hodin mohli přítomní zhlédnout premiéru filmu o obnově poutního místa a prezentaci obnovy. Na závěr slavnostního dne byla v 15.30 hodin otevřena muzejní expozice a zahájena vernisáž výstavy.
Rekonstrukce této Národní kulturní památky v Horní Polici však nekončí, během dalšího roku budou ještě obnoveny ambity. Kompletně hotové by vše mělo být koncem roku 2021. Obnova poutního areálu je financována z projektu IROP. 

Promluva litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta v Horní Polici v sobotu 27. června 2020

3D prohlídka obnoveného areálu: zde

Fotogalerie Člověk a víra: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/a7dc5946-ae37-4920-96c8-e8ffdad2121b 


27. června 2020, kostel Navštívení Panny Marie, Horní Police

Foto: Martin Davídek

Foto: Dominik Faustus