Poutní bohoslužba v Děčíně

Karel Pech 24.dubna 2012

poutní bohoslužba u příležitosti svátku sv. Jiří (24. dubna) s biskupem Janem Baxantem, sobota 21. dubna 2012, kaple sv. Jiří, zámek, Děčín