Poutní bohoslužba v Milešově

Dominik Faustus 19.června 2024

V neděli 16. června 2024 sloužil lovosický farář P. Mgr. Ladislav Nádvorník SDB poutní bohoslužbu ke cti patrona kostela v Milešově, sv. Antonína Paduánského. Po bohoslužbě bylo paní Vlastou Karfíkovou krátce řečeno pár slov k postupné obnově kostela, která letos pokračuje renovací interiéru (proto se bohoslužba konala provizorně ve venkovním prostoru).

 Neděle 16. června 2024, kostel sv. Antonína Paduánského, Milešov

Foto: Jiří Vopálenský