Poutní bohoslužba v Žimu

Milena Davídková 13.září 2022

V sobotu 10. září 2022 se po třech letech otevřely brány farního kostela Nalezení sv. Kříže v Žimu pod Kletečnou. Farníci z Teplic, Ústí nad Labem a okolí zde slavili poutní bohoslužbu z blízkého svátku Povýšení svatého kříže. Celebrantem byl R.D. Jiří Voleský z Trmic. Na závěr bohoslužby účastníky krátce seznámil s historií kostela PhDr. Martin Šístek, který mši sv. rovněž doprovodil hrou na harmonium. 
10. září 2022, kostel Nalezení sv. Kříže, Žim

Foto: Jiří Vopálenský