Poutní místo Filipov si připomene 151 let

Mgr. Klára Mágrová, Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk 30.prosince 2016

V pátek 13. ledna 2017 o čtvrté hodině ranní se v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově uskuteční slavnostní poutní mše svatá celebrovaná litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem. V tento den uplyne 151 let od filipovských událostí - zjevení Panny Marie ve Filipově (1866) a uzdravení Magdaleny Kade.

Slavnostní poutní mši v brzkém lednovém ránu navštěvují stovky věřících z Čech, Německa a Slovenska. Poutní kostel s čestným titulem bazilika minor spravuje Římskokatolická farnost Jiříkov. Bazilika se nachází ve Filipově, místní části Jiříkova, v těsné blízkosti státní hranice se Spolkovou republikou Německo.

Poutníci přichází k bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů již v průběhu noci a z dálky je vítá vyzvánění zvonů. Cestu mnozí absolvují pěšky, ve větším počtu se na pěší pouť vydají např. z Rumburku a ze Šluknova. Před čtvrtou hodinou ranní poutním kostelem zní filipovská poutní píseň „Uzdravení nemocných / Heil der Kranken".

Poutní kostel ve Filipově bude přístupný od 12. ledna 2017 nepřetržitě celou noc. Nejprve se 12. ledna uskuteční od 17 hodin mše svatá v milostné kapli Uzdravení nemocných, poté se v kostele střídají služby zajištěné farností. Poutníci mohou přicházet do kostela až do mše svaté ve 4.00 hodiny,“ řekl P. Jozef Kujan, rektor baziliky minor ve Filipově a jiříkovský farář. „Po pontifikální mši následuje v 9 hodin mše svatá v německém jazyce. V 10.30 hodin se koná mše svatá v českém jazyce a v 17 hodin pak česko-německá mše svatá. Od 14. ledna do 20. ledna se v poutním kostele ve Filipově koná oktáv zjevení s bohoslužbami od 17 hodin," uvedl P. Kujan.

Monumentální poutní kostel ve Filipově pochází z let 1870-1885. Postaven byl na místě domu čp. 63, v němž se 13. ledna 1866 tkadleně Magdaleně Kade zjevila Panna Maria a přislíbila jí uzdravení. Filipov se svou proslulostí a četností uzdravení v první polovině 20. století řadil mezi vyhlášená evrop­ská poutní místa. V bazilice minor ve Filipově se celoročně konají česko-německé mše svaté, každou neděli od 10.30 hodin a každého 13. dne v měsíci. V červenci a srpnu v poutním kostele probíhá mezinárodní festival varhanní hudby. V hlavní lodi kostela je k vidění česko-německá výstava o historii poutního místa Filipov.

 151. výročí poutního místa Filipov (1866-2017)

Pořad bohoslužeb

Čtvrtek 12. 1. 2017., 17.00 h., večerní mše sv.

Pátek 13. 1. 2017, 4.00 h. ráno pontifikální mše sv., celebruje Mons. Jan Baxant, litoměřický biskup, 9.00 h. mše sv. v německém jazyku, 10.30 h. česká mše sv. a 17.00 h. česko-německá mše sv.

Oktáv zjevení: 14. 1.- 20. 1. 2017, 17.00 h. mše sv.

www.poutni-mista-sluknovsko.cz