Poutní mše a žehnání zvonu pro baziliku v České Lípě

Jana Michálková 30.října 2017

Poutní mše svatá a žehnání zvonu pro baziliku v České Lípě, hlavním celebrantem poutní mše svaté byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, koncelebroval děkan českolipské farnosti a kapitulní kanovník J. M. Viliam Matějka, 29. října 2017, bazilika Všech svatých, Česká Lípa

Foto: Jana Michálková