Poutní mše ke sv. Petru a Pavlovi v Lindavě

Dominik Faustus 28.června 2023

V neděli 25. června 2023 se konala poutní mše svatá v kostele sv.Petra a Pavla v Lindavě, kterou celebroval cvikovský farář a administrátor farnosti P. Rudolf Repka. Bohoslužbu zpěvem doprovázel Kytlický chrámový sbor.

Neděle 25. června 2023, kostel sv. Petra a Pavla, Lindava

Foto: Zdeněk Nigrin