Poutní mše ke sv. Petru a Pavlovi v Žitenicích v roce 2024

Dominik Faustus 1.července 2024

V neděli 30. června 2024 se konala v kostele sv. Petra a Pavla v Žitenicích poutní mše svatá. Hlavním celebrantem byl kanovník Karel Havelka, který reprezentoval vyšehradskou kapitulu a poutním kazatelem byl děkan litoměřické kapituly kanovník Martin Davídek. Po mši svaté se konalo občerstvení pro poutníky na žitenickém zámku, který patří vyšehradské kapitule. 

Neděle 30. června 2024, kostel sv. Petra a Pavla, Žitenice

Foto: Miroslav Zimmer