Poutní mše na Hrádku u Libochovan ze svátku Navštívení Panny Marie

Milena Davídková 3.července 2018

V pondělí 2. července 2018 proběhla od 16 hodin poutní mše v kapli na Hrádku u Libochovan. Jedná se o poutní mši z Navštívení Panny Marie, která se v této kapli nedaleko Litoměřic slouží podle starší tradice v blízkosti 2. července, ačkoli současná liturgie tento svátek přesunula na 31. květen. Mši svatou na Hrádku celebroval generální vikář Mons. Martin Davídek. Podobných poutí ze svátku Navštívení Panny Marie se v těchto dnech, protože se jedná o starobylou tradici, koná v mnoha farnostech celá řada a bývají často projevem lidové zbožnosti.

2. července 2018, kaple na Hrádku u Libochovan

Foto: archiv farnosti