Poutní mše sv. ke cti sv. Jakuba a sv. Anny v Mnichově Hradišti

Milena Davídková 27.července 2021

V neděli 25. července 2021 se od 10 hodin konala v Mnichově Hradišti poutní bohoslužba ke cti sv. Jakuba a sv. Anny, kterou sloužil místní děkan R.D. Pavel Mach. Poutní slavnost po skončení mše svaté pokračovala v sále farní stodoly, kde od 16 hodin hrála dechovka Sadovanka.

25. července 2021, kostel sv. Jakuba, Mnichovo Hradiště 

Foto: Karel Hubač