Poutní mše sv. na Dřevíči

Dominik Faustus 4.října 2022

V sobotu 1. října 2022 se na místě starobylého hradiště na Dřevíči konala poutní mše svatá a požehnání kaple sv. Václava po její rekonstrukci. Hlavním celebrantem byl generální vikář Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek. Koncelebrovali lounský děkan Mgr. Vít Machek a osobní arciděkan Mgr. Werner Horák. Poutníci, kteří se mnozí ani nevešli do malého prostoru kaple, se nenechali odradit vytrvalým deštěm a posečkali až do konce slavnosti. Na závěr bohoslužby lounský děkan poděkoval panu generálnímu vikáři a následně také donátorce, paní Daniele Říčařové, z jejíhož velkorysého daru byla oprava uskutečněna.

Sobota 1. října 2022, kaple sv. Václava, Dřevíč

Foto: Jiří Vopálenský