Poutní mše sv. u Všech svatých v Litoměřicích

Dominik Faustus 2.listopadu 2023

O slavnosti Všech svatých 1. listopadu 2023 od 18 hodin sloužil v litoměřickém děkanském kostele poutní mši svatou novokněz R.D. Jan Hrubý. Koncelebrovali kanovníci svatoštěpánské kapituly. Na konci mše svaté pak otec Jan uděloval novokněžské požehnání a účastníky slavnosti pozval místní děkan J.M. can. Józef Szeliga na poutní agapé na faru. Všichni svatí, orodujte za nás!

Středa 1. listopadu 2023, kostel Všech svatých, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus