Poutní mše sv. v Rohatcích a bohoslužba v kapli sv. Isidora v Libotenicích

Dominik Faustus 7.listopadu 2023

V sobotu 4. listopadu 2023 se od 10.30 hodin konala v nově opravené kapli Všech svatých v Rohatcích poutní mše svatá, kterou sloužil místní duchovní správce P. Wolfgang Horák, O.Praem. Druhý den se pak konala bohoslužba z 1. neděle v měsíci listopadu v kapli sv. Isidora v Libotenicích. Obě kaple patří do Římskokatolické farnosti Libotenice a farnost se s námi podělila o radost z nově opravené kaple v Rohatcích. Farním kostelem je kostel sv. Kateřiny Alexandrijské v Libotenicích, který stojí mimo obec na břehu řeky Labe a slouží se v něm jen příležitostně. Díky opravené kapli Všech svatých v Rohatcích, tak má libotenická farnost další prostor pro liturgický život. Všichni svatí, orodujte za nás!

Sobota 4. listopadu 2023, kaple Všech svatých a kaple sv. Isidora, Rohatce a Libotenice

Foto: archiv obce Hrobce-Rohatce a ŘKF Libotenice