Poutní mše sv. ve Filipově

Petr Wittgruber 13.ledna 2011

slavnostní poutní mše sv., 13. leden 2011, výroční den zjevení P. Marie, bazilika P. Marie Pomocnice křesťanů, Filipov