Poutní mše svatá a prezentace ohrožených varhan v obci Bezděz

Jana Michálková 26.srpna 2013

Poutní mše svatá a prezentace ohrožených varhan v obci BezdězDalší z prezentací ohrožených cenných varhan litoměřické diecéze se uskuteční v neděli 1. září 2013. Tentokrát bude pro veřejnost zpřístupněn kůr kostela sv. Jiljí v obci Bezděz. Setkání se koná za účasti diecézního organologa Radka Rejška po poutní mši svaté, zhruba v 11 hodin.

 

Poutní mše svatá v kostele sv. Jiljí začíná v 10 hodin, na historické varhany postavené v roce 1760 žitavským varhanářem J. G. Tamitiem bude doprovázena liturgie, po jejímž zakončení (zhruba od 11 hodin) bude probíhat prezentace těchto vzácných varhan (doba trvání akce: přibližně jedna hodina).

Akce se koná v rámci projektu „Za varhanami kostelů litoměřické diecéze, jenž má veřejnosti představit ohrožené cenné varhany naší diecéze.

 

Diecézní kampanolog a organolog Mgr. Radek Rejšek zahájil tento projekt v letošním roce. První prezentace památných varhan, které jsou v neutěšeném stavu a potřebují pomoc, se konala v sobotu 22. června v kostele sv. Jana Křtitele v Újezdu pod Troskami, druhá v sobotu 6. července v kostele Navštívení Panny Marie v Bozkově (http://varhany-bozkov.eu/) a třetí v pátek 16. srpna v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Liběšicích u Litoměřic.

„Cílem setkání přímo u památných nástrojů, kterých bude v každém roce několik, je seznámit veřejnost s vesměs neutěšenou situací historických varhan na kůrech našich kostelů v obecné rovině a probudit zájem o řešení situace konkrétního nástroje, u něhož setkání proběhne. Jednotlivé akce se uskuteční přímo na kůrech kostelů u varhan a jejich součástí bude prohlídka nástrojů, předvedení jejich zvukových možností, prohlídka vnitřku, popularizační přednáška o jejich historii, nastínění řešení konkrétních problémů, malý koncert - pokud budou varhany v hratelném stavu - a diskuse. Zájemci o varhanní hru si ji budou moci pod dozorem fundovaného varhaníka i vyzkoušet. Stav některých nástrojů vyžaduje již rychlé řešení, jinak hrozí jejich zánik. Proto je seznámení s problematikou a možnostmi získání prostředků na zachování našich památných varhan a jejich záchrany prvořadým smyslem tohoto projektu, uvádí autor projektu Radek Rejšek.

 

Setkání, které probíhalo v polovině srpna v Liběšicích u Litoměřic, se účastnilo na pět desítek lidí. Zdejší varhany jsou ve velmi špatném stavu, jak se mohli návštěvníci sami přesvědčit. Zahrál tu na ně varhaník pražské Lorety Vít Janata. „O nějakém koncertování nemůže být vzhledem ke stavu nástroje ani řeč, proto se dnes jednalo o víceméně volně pojatou diskuzní akci, řekl Radek Rejšek, „je dobře, že lidé, kteří dosud nevěděli, jak varhany fungují, měli možnost to tady do určité míry poznat. Většina dotazů se ale týkala financování spojeného s rekonstrukcí nástroje.

Při záchraně uměleckých památek jsou farnosti závislé na dotacích, náklady na opravy se často pohybují ve statisících i milionech korun, což jsou částky nad finanční možnosti farností. Při žádosti o dotaci musí mít farnost zpravidla k dispozici finanční prostředky na spoluúčast k dotaci, tj. peníze, které shromažďuje nejčastěji prostřednictvím darů.

Zájemci, kteří by chtěli podpořit opravu varhan v litoměřické diecézi, mohou tak učinit několika způsoby.

Finanční dar je možné poskytnout

  • převodem nebo prostřednictvím platebních karet na http://platby.dltm.cz/ (zvolit účel daru: „Na konkrétní projekt a vyplnit zprávu pro příjemce „např. varhany Bezděz)
  • na adresu: Biskupství litoměřické, Dómské náměstí 1/1, 412 88 Litoměřice
  • na bankovní účet číslo: 1002148329/0800 - Česká spořitelna, a.s.

V případě bezhotovostního převodu napište do zprávy pro příjemce také účel platby, svoje jméno a adresu, popř. název organizace a IČO.

  • darovací smlouvou

Více informací naleznete na http://dltm.cz/darcovstvi.

 

Biskupství litoměřické vydalo na podporu záchrany vzácných varhan v litoměřické diecézi pexeso „Varhany litoměřické diecéze, které stojí 50 Kč, výtěžek bude použit na záchranu ohrožených nástrojů v diecézi (http://dltm.cz/pexeso-varhany-litomericke-dieceze).

Toto pexeso si budou moci zájemci zakoupit i v kostele sv. Jiljí v obci Bezděz v neděli 1. září.