Poutní mše svatá ke cti sv. Antonína Velikého v Liberci

Dominik Faustus 16.ledna 2024

V neděli 14. ledna 2024 se v kostele sv. Antonína Velikého v Liberci konala poutní mše svatá, kterou sloužil arciděkan P. Radek Jurnečka. Mši svatou doprovodila Schola AV21.

Neděle 14. ledna 2024, kostel sv. Antonína Velikého, Liberec Foto: Radek Hanskut, Jiří Vopálenský