Poutní mše svatá Nanebevzaté Panny Marie v Mašťově

Dominik Faustus 23.srpna 2023

Poutní mše svatá Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově, jíž je kostel zasvěcen, se konala 13. srpna 2023 od 10.30 hodin. Mši svatou celebroval R.D. Josef Čermák. Při mši svaté vystoupil chrámový sbor z Podbořan pod vedením Dagmary Pištěkové. Varhanní doprovod k liturgii provedl František Barák. Poutní slavnosti se tradičně účastní místní farníci, ale i lidé z okolních farností. Přijíždí taktéž přátelé mašťovského kostela z Arcidiecéze pražské či ze samotného srdce litoměřické diecéze. Každoročně je pro poutníky přichystané pohoštění na faře, které zajišťují místní farníci. Zde se lidé setkávají k přátelské promluvě s knězem, občerstvení či k prostému zastavení ve farním společenství. Panno Maria, matko Ježíše Krista, oroduj za nás.

Neděle 13. srpna 2023, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Mašťov

Foto: Kateřina Procházková