Poutní mše svatá v Bílině

Dominik Faustus 24.června 2019
V neděli 23. června 2019 se od 10 hodin konala v kostele sv. Petra a Pavla v Bílině poutní mše svatá ke cti patronů tohoto kostela. Bohoslužbu vedl R.D. Michal Podzimek na pozvání místního duchovního správce arciděkana R.D. Marcina Saje, z jehož rukou během obřadu přijalo pět dětí první svaté přijímání.   


Kostel sv. Petra a Pavla, 22. června 2019, Bílina

Foto: Dominik Faustus