Poutní mše svatá v Bílině v neděli 26. června 2022

Milena Davídková 28.června 2022

V neděli 26. června 2022 se v kostele sv. Petra a Pavla v Bílině konala poutní mše svatá. Hlavním celebrantem byl emeritní opat želivského kláštera P. Jáchym Jaroslav Šimek, O.Praem. Koncelebrovali R.D. Marcin Saj, bílinský arciděkan a P. Siard z Želiva. Na konci mše svaté bílinský arciděkan poděkoval paní Dagmar Vildové za 19 let práce pro farnost.

26. června 2022, kostel sv. Petra a Pavla, Bílina 

Foto: Pavel Hospodář