Poutní mše svatá v Chomutově

Dominik Faustus 10.srpna 2022

V neděli 31. července 2022 se v kostele sv. Ignáce v Chomutově konala poutní mše svatá ke cti patrona tohoto chrámu, který je jediný kostel v litoměřické diecézi pod patronací tohoto světce. Hlavním celebrantem byl kvardián kláštera kapucínů Praha – Nové Město P. Mgr. Vojtěch Drahomír Dvouletý OFMCap, rodný bratr R.D. Mgr. Miroslava Dvouletého. Ten v litoměřické diecézi působí jako děkan farnosti Jirkov.

Neděle 31. července 2022, kostel sv. Ignáce, Chomutov

Foto: Jiří Vopálenský, Č&V