Poutní mše svatá v Horní Polici

Dominik Faustus 5.února 2024

V sobotu 3. února 2024, tak jako každou první sobotu v měsíci, se konala poutní mše svatá za kněze a nová kněžská povolání na poutním místě v Horní Polici. Kostel Navštívení Panny Marie si oblíbili věřící z blízkého i vzdáleného okolí. Sobotní pouť byla ale výjimečná tím, že ji místní farníci prožili v blízkosti nově jmenovaného otce biskupa Stanislava Přibyla, který přesně po 10 letech opouští toto poutní místo, které spravoval od roku 2014 a byl zde ve farnosti administrátorem excurrendo. Děkujeme mu za jeho obětavou službu všem. Za jeho krásné a hluboké duchovní kázání, kdy v nich tak často vzpomíná na svoje rodiče i zážitky z dětství. S láskou budeme vzpomínat na toto období poutních prvních sobot tak jako vzpomínáme i na kněze a otce S. Stejskala, který zde v Horní Polici působil 60 let své kněžské služby a v tyto dny si připomínáme i jeho 10. výročí úmrtí. Jak symbolická jsou tato výročí. Po mši svaté poutníkům otec Stanislav udělil Svatoblažejské požehnání a pozval všechny na slavnostní chvíli svého biskupského svěcení v sobotu 2. března. A tak mu vyprošujeme sílu a milosti Boží do služby, která ho čeká.

Sobota 3. února 2024, kostel Navštívení Panny Marie, Horní Police

Text a foto: Lída Šumová