Poutní mše svatá v Jeníkově a požehnání obnovené kaple ve Verneřicích

Dominik Faustus 5.října 2020

V sobotu 3. října 2020 se od 12.30 konala poutní mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla v Jeníkově na Duchcovsku, kterou celebroval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Do Jeníkova připutovala početná skupina poutníků farního týmu FATYM z Vranova nad Dyjí, kteří pečují o jeníkovskou farnost, se svými kněžími R.D. Mgr. Janem Richterem, R.D. Mgr. Markem Dundou, Th.D. a jáhnem Františkem Řezníčkem. Bohoslužby se zúčastnili také další kněží litoměřické diecéze. Z Nového Boru přijel děkan R.D. Ing. Pavel Morávek, z nedaleka bílinský arciděkan R.D. ThLic. Marcin Saj a z Lovosic kaplan pro pastoraci Romů v litoměřické diecézi P. Mgr. Ing. Ladislav Nádvorník, SDB. Po mši svaté a po společném obědě se biskup Jan přemístil k zrekonstruované výklenkové kapli, která stojí osamocená uprostřed louky v místech, kde dříve bývala obec Staré Verneřice. Obec musela ustoupit těžbě hnědého uhlí a kaple je jedinou připomínkou její existence. Kapli opravila farnost Jeníkov a litoměřický biskup ji po opravě požehnal jako kapli Panny Marie Verneřické. Této události se zúčastnilo množství místních obyvatel a také pamětníků Starých Verneřic.

Foto: Dominik Faustus