Poutní mše svatá v kapli sv. Jana Křtitele v Litoměřicích

Milena Davídková 24.června 2022

Ve čtvrtek 23. června 2022 se v kapli svatého Jana Křtitele v Litoměřicích konala poutní slavnost z Narození tohoto předchůdce Páně. Celebroval ji děkan litoměřické farnosti kanovník J.M. Józef Szeliga.
Kaple sv. Jana Křtitele se nachází ve svahu pod biskupskou rezidencí. Byl v ní v důsledku josefínských reforem pohřben 6. litoměřický biskup Emanuel Arnošt Valdštejn. Do litoměřické katedrály do krypty před oltářem Panny Marie byly ostatky tohoto biskupa přeneseny až na konci 20. století.

24. června 2022, kaple sv. Jana Křtitele, Litoměřice

Foto: Marie Mazancová a Marie Brůnová