Poutní mše svatá v Liběšicích

Milena Davídková 12.srpna 2017

Poutní mši svatou celebroval generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek, koncelebroval R. D. Roman Karol Depa, duchovní z Lovosic. Liturgii zpěvem doprovodil Litoměřický chrámový sbor.
12. srpna 2017, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Liběšice
Petr Urban

Foto: Milena Davídková