Poutní mše svatá v Liběšicích u Litoměřic

Jana Michálková 21.srpna 2013

poutní mše svatá, hlavní celebrant mše sv. probošt litoměřické katedrální kapituly P. Jiří Hladík O.Cr., koncelebroval administrátor ŘKF Lovosice R.D. Roman Depa, liturgii doprovodil litoměřický chrámový sbor (dirigent Jiří Hälbig, varhaník Jaroslav Pulda), 17. srpna 2013, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Liběšice u Litoměřic