Poutní mše svatá v Lindavě

Dominik Faustus 1.července 2024

V neděli 30. června 2024 se v kostele sv. Petra a Pavla v Lindavě konala poutní mše svatá. Tato slavnost byla věnována apoštolům sv. Petru a Pavlu, kteří jsou významnými postavami křesťanské víry. Sv. Petr, původně rybář, se stal jedním z nejbližších učedníků Ježíše Krista a je považován za prvního papeže. Sv. Pavel, původně pronásledovatel křesťanů, prožil dramatické obrácení a stal se horlivým misionářem, který šířil evangelium po celém tehdejším známém světě. Během mše, kterou celebroval P. Rudolf Repka, zazněly promluvy o jejich životě a odkazu, který zanechali. Při bohoslužbě zpíval Kytlický chrámový sbor. Po skončení liturgie následovalo společenské setkání, kde si účastníci mohli užít chvíle pohody a sdílení. Sv. Petře a Pavle, orodujte za nás!

Neděle 30. června 2024, kostel sv. Petra a Pavla, Lindava

Foto: František Nepraš