Poutní mše svatá v Mikulášovicích

Milena Davídková 8.prosince 2019

V neděli 8. prosince 2019 se v kostele sv. Mikuláše v Mikulášovicích ve Šluknovském výběžku nacházejících se poblíž hranic s Německem konala poutní mše svatá. Jako hosta zde mikulášovická farnost přivítala kaplana z blízkého Schirgiswalde R.D. Łukasze Puchału. Při mši svaté v liturgii hudebně vystupovali společně místní obyvatelé a členové sboru Cecilia ze Sebnitz. V litoměřické diecézi se nachází celkem 26 kostelů zasvěcených sv. Mikuláši, z toho 15 kostelů je farních a 11 filiálních.

8. prosince 2019, kostel sv. Mikuláše, Mikulášovice

Foto: Roman Klinger