Poutní mše svatá v Modlivém dole

Mgr. Jan Policer 1.května 2012

poutní mše svatá, hlavní celebrant generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR, 1. května 2012, lurdská jeskynní kaple, Modlivý důl u Svojkova