Poutní mše svatá v Třebenicích 11. září 2022

Dominik Faustus 11.září 2022

V neděli 11. září 2022 se od 10.30 konala v kostele Narození Panny Marie v Třebenicích poutní mše svatá. Přijel na ní generální vikář Mons. Martin Davídek, kterého pozval místní duchovní správce R.D. Mgr. Wojciech Szostek. Při mši svaté vzpomněl generální vikář J.M. can. MUDr. Ladislava Kubíčka, který byl přesně před 18 lety na třebenické faře dvěma zloději zavražděn. Na konci mše svaté se přítomní pomodlili litanie k Panně Marii a po krátkém poutním pohoštění se přesunuli k bustě zavražděného otce Ladislava, která je umístěna na budově fary, kde se společně pomodlili. Ať se kněz Kristův otec Ladislav Kubíček může navěky radovat u toho, který jej povolal ke kněžství. RiP!

Neděle 11. září 2022, kostel Narození Panny Marie, Třebenice

Foto: Dominik Faustus a Jaroslav Veselka