Poutní mše svatá ve Cvikově

Dominik Faustus 20.listopadu 2023

V pátek 17. listopadu 2023 se v kostele sv. Alžběty Uherské ve Cvikově konala poutní mše svatá. Bohoslužbu celebroval děkan litoměřické kapituly P. Karel Havelka, který přijal pozvání od okrskového vikáře a cvikovského faráře P. Rudolfa Repky.

Pátek 17. listopadu 2023, kostel sv. Alžběty Uherské, Cvikov

Foto: Jaroslava Tregnerová