Poutní mše svatá ve Filipově 13. ledna 2024 ve 4 hodiny ráno

Dominik Faustus 14.ledna 2024

V sobotu 13. ledna 2024 se ve 4 hodiny ráno konala v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově mše svatá, které předsedal biskup Mons. Jan Baxant. Filipovská bazilika je historicky nejmladší mariánskou svatyní v litoměřické diecézi. Podnět k její výstavbě dalo zázračné uzdravení nemocné mladé ženy Magdaleny Kadeové, které se ve 4 hodiny ráno v noci z 12. na 13. ledna 1866 zjevila Panna Maria. Podle svědectví Magdaleny jí Panna Maria řekla: „Mein Kind, von jetzt an heilt’s“ („Mé dítě, od nynějška budeš zdráva“, nebo „Mé dítě, od teď se to bude hojit“). Ráno po tomto zjevení Magdalena Kadeová měla vstát zcela zdráva, a mohla dokonce opět začít pracovat. Bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů byla na místě zjevení postavena v letech 1873-1886.

Od doby zjevení se každoročně 13. ledna ve 4 hodiny ráno koná poutní bohoslužba, a nejinak tomu bylo i v tomto roce. Biskup Mons. Jan Baxant připomněl, že během své biskupské služby v Litoměřicích každoročně na tento čas do Filipova putoval s výjimkou jednoho roku, kdy byl nemocen. O uzdravení skrze přímluvu Matky Boží pak pojednávala i jeho promluva, která byla ve dvou jazycích - češtině i němčině, protože filipovská bazilika leží na hranicích obou zemí a na pouť přijíždějí poutníci nejen ze sousedního Německa, ale i ze Slovenska, Polska a jiných zemí.

Před požehnáním se biskup Baxant rozloučil s poutníky, kterých bylo letos, zřejmě díky tomu, že je sobotní den, více než v jiných letech, s tím, že jeho nástupce biskup Mons. Stanislav Přibyl jistě bude ve 158leté poutní tradici pokračovat. Ve filipovské bazilice proběhne během týdne ještě řada bohoslužeb a během roku bude jistě cílem mnohých poutníků, kteří si přicházejí od Panny Marie vyprosit uzdravení pro sebe i pro své blízké. Matko Boží, oroduj za nás!

Sobota 13. ledna 2024, bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů, Filipov

Foto: Dominik Faustus