Poutní mše svatá ve Vintířově

Milena Davídková 3.července 2023

V neděli 2. července 2023 se od 10 hodin konala v kapli Panny Marie Pomocné ve Vintířově poutní mše svatá. Místní duchovní správce R.D. Josef Čermák pozval generálního vikáře Mons. Martina Davídka, aby jí předsedal. Druhým koncelebrantem byl novokněz R.D. Jan Hrubý, který po mši svaté udílel novokněžské požehnání. Kaple ve Vintířově patří k významným mariánským poutním místům v litoměřické diecézi. V letošním roce na pouť zavítala, jako ostatně každoročně, řada poutníků ze sousedního Německa a mše svatá byla tedy dvojjazyčně.

2. července 2023, kaple Panny Marie Pomocné, Vintířov

Foto: Denisa Svobodová a Ulrich Möckel